Collectie

Het Nederlandse erfgoed van de geest

Dolhuys | museum van de geest beheert het erfgoed van de geest, in brede zin van het woord. De geestelijke gezondheidszorg, de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, de ouderenzorg, de verslavingszorg en de neurologie hebben allen historisch materiaal voortgebracht dat betrekking heeft op de geest in al zijn facetten. De representatieve historische collectie geeft een getrouw beeld van alle ontwikkelingen binnen deze zorgdomeinen in Nederland, toont het bijzondere van de menselijke geest en de waarde van wat als afwijkend benoemd werd en wordt. Zij omvat diverse soorten objecten, beeldmateriaal, literatuur en documentatie.

Naast dit historisch erfgoed bouwt het Dolhuys ook een kunstcollectie op die een andere kijk op de werkelijkheid biedt en daardoor aanzet tot verwondering. Daarbij gaat het enerzijds om reguliere kunstwerken, die afwijking van de norm ter discussie stellen. Anderzijds gaat het om spontane, onconventionele kunstwerken, veelal gemaakt door autodidactische kunstenaars die buiten het reguliere professionele kunstcircuit werken: Outsider Art. Deze bijzondere kunstcollectie bestaat uit kunstwerken die in een eigen vormentaal vanuit een noodzaak, een persoonlijke drang, zijn gemaakt. De werken staan los van de regels van de conventionele kunstwereld.

Het grootste deel van de collecties is te bezichtigen in het Dolhuys in Haarlem en in het Outsider Art Museum in Amsterdam.

Kenniscentrum

Het Dolhuys beschikt over een kenniscentrum waarin alle expertise van het museum wordt gebundeld. Het Kenniscentrum wordt ondersteund door een groep vrijwillige conservatoren en flexmedewerkers op projectbasis. Samen doen zij research en leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van onze programmering. Daarnaast schuilt er veel expertise in onze omvangrijke collectie: de beeldcollectie (meer dan 20.000 beelden), de historische bibliotheek (7.000 titels) en de mediatheek (750 banden en films). Met onze kennis en deskundigheid leveren wij een bijdrage aan het maatschappelijke debat over de waarde van afwijkend gedrag.

Het Dolhuys en het Outsider Art Museum gaan vanaf deze zomer samen onder één naam:

Museum van de geest logo

Het Museum van de Geest heeft twee vestigingen; één in Haarlem en één in Amsterdam. In Haarlem ontdek je op een interactieve manier meer over je eigen geest én die van anderen. In Amsterdam zijn tentoonstellingen te zien met outsider art, waarin kunstenaars hun fantasierijke innerlijke wereld tonen.