Eenmalige bijdrage

Steun het Dolhuys met een eenmalige bijdrage

700 jaar Dolhuys

Een ontmoeting tussen heden, verleden en de toekomst

In 2019 bestaat het Dolhuys 700 jaar. Ter gelegenheid hiervan presenteren we een grote overzichtstentoonstelling waarin we inzoomen op 700 jaar zorg voor de geest. In deze nieuwe presentatie zetten we heden, verleden en toekomst naast elkaar.

De historische collectie en het pand van het museum, het voormalige Pest-, Dol-, en Leprooshuis van Haarlem, zijn dragers van het historische verhaal. Hoofdlijn in de nieuwe inrichting zijn levensverhalen van mensen wiens geest anders werkt dan ‘normaal’. Mensen met een psychische of verstandelijke beperking maar ook voorbeelden in het diffuse gebied tussen normaal en abnormaal. Mensen uit heden en verleden en met een gevarieerde culturele achtergrond. Wat betekent het als je geest  anders functioneert?

De tentoonstelling wordt verrijkt met een nieuw educatief programma, rondleidingen door ervaringsdeskundigen, een uitgebreid randprogramma over 700 jaar Dolhuys en een online platform.

Delen