Eenmalige bijdrage

Steun het Dolhuys met een eenmalige bijdrage

Steun

Eenmalige bijdrage

Steun het Dolhuys met een eenmalige bijdrage

‘Met ons programma werken wij aan erkenning, waardering en begrip voor mensen die anders zijn.’ Steun het Dolhuys!

Het Dolhuys is een particulier gefinancierd museum en ontvangt geen subsidie van de overheid. Daarom is uw steun wezenlijk. U kunt, net als vele anderen, mee helpen om het succes van dit prachtige museum verder uit te bouwen. Er zijn verschillende manieren om het museum zowel als particulier of als zakelijk partner te ondersteunen en u ontvangt steeds een tegenprestatie op maat. Met uw bijdrage bent u ambassadeur van het museum! Ontdek de mogelijkheden, welke projecten u kunt steunen en wat u voor een inclusieve samenleving kunt betekenen en wij voor u.

Steun een project

Steun als particulier

Het Dolhuys is een particulier gefinancierd museum en ontvangt geen subsidie van de overheid. Het Dolhuys is daarom voor een belangrijk deel afhankelijk van particuliere steun. Vrienden, begunstigers, geestverwanten en regenten van het Dolhuys leveren hier een aanzienlijke bijdrage aan. Zij ondersteunen het museum bij aankopen, restauraties en maakt verbouwingen en uitbreidingen mogelijk. Tot de doelstellingen van het Dolhuys behoort het beheren, exposeren en uitbouwen van de kenniscollectie van de menselijke geest. Door uw bijdrage bent u ambassadeur van het museum, steunt u het museum en kunt u deelnemen aan de verschillende activiteiten. U kunt ook steunen middels een nalatenschap, schenking of fonds op naam. Bekijk welk manier van steunen het beste bij u past!

Mogelijkheden als particulier

Steun als bedrijf

De waarde van het Dolhuys is ingebed in het aantal bezoekers dat het museum bezichtigt (zowel fysiek als via de verschillende media), de symposia bijwoont en mee doet aan de verschillende debatten. Kwalitatieve impact door middel van bereik. Het Dolhuys biedt zich aan als kwalitatief communicatie instrument om de verschillende doelgroepen van deze sectoren te bereiken. Het museum kan dit doen middels tentoonstellingen, symposia en debat in het museum, maar ook door programma’s aan te bieden op locatie en haar doelgroepen te bereiken via de verschillende media. Door het faciliteren van dit bereik kunnen we onze sponsoren impact aanbieden bij de verschillende doelgroepen. Deze impact komt tot uiting in destigmatisering van de cliënt en het imago van de instelling.

Onze founders

 • Steun 3
 • Steun 2
 • Steun 5
 • Steun
 • Steun 1

Onze partners

 • Steun 46
 • Steun 41
 • Steun 40
 • Steun 7
 • Steun 38
 • Steun 39
 • Steun 37
 • Steun 36
 • Steun 35
 • Steun 34
 • Steun 33
 • Steun 31
 • Steun 30
 • Steun 29

Onze fondsen

Onze sponsors

 • Steun 18
 • Steun 22
 • Steun 19
 • Steun 13
 • Steun 17
 • Steun 20
 • Steun 16
 • Steun 14
 • Steun 10
 • Steun 15
 • Steun 12
 • Steun 11
 • Steun 9
 • Steun 8
Delen