Eenmalige bijdrage

Steun het Dolhuys met een eenmalige bijdrage

Schenken

Het Dolhuys heeft tot doel het beheren, exposeren en uitbouwen van de kenniscollectie van de menselijke Geest. Het Dolhuys beschikt over een (inter-) nationale kenniscollectie met objecten, beeldcollectie (meer dan 20.000 beelden), de historische bibliotheek (7.000 titels) en de mediatheek (750 banden en films). Het Dolhuys is aangemerkt als ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Hierdoor zijn schenkingen, nalatenschappen of een fonds op naam vrijgesteld van belasting en komen deze volledig ten goede aan het museum, een specifiek project of de collectie. De schenker geniet een aantal fiscale voordelen. U schenking kan een essentiële bijdrage leveren aan het Dolhuys.

Eenmalig of periodiek geld schenken?

  • Iedere schenking is meer dan welkom. Er zijn allerlei bestemmingen denkbaar om uw gift passend te besteden.
  • Wanneer u eenmalig of periodiek een schenking wilt doen aan het Het Dolhuys, kan deze schenking op uw fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht.
  • Wanneer u periodiek schenkt stellen we graag een notariële akte of overeenkomst voor u op.
  • Bij een periodieke schenking is het belastingvoordeel het grootst

Hoe kunt u geld schenken aan het Dolhuys?

  • Eenmalig schenken: ga naar de ‘doneer direct’-pagina.
  • Periodiek Schenken: Sinds 1 januari 2014 kunt u uw periodieke schenking vastleggen via een schriftelijke Schenkingsovereenkomst tussen u en het Dolhuys. Het betekent dat er geen notariële akte gemaakt hoeft te worden. Klik hier voor de schenkingsovereenkomst die u digitaal kunt invullen
  • Wilt u liever eerst meer weten of een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek? Neemt u dan contact op met Joeri Bijvoet, manager development, 023-5410691 of bijvoet@hetdolhuys.nl
Delen